• 7/7 expert advies
  • 27 jaar in business
  • 7500+ reviews

Grosley - Aquatic Engineers over algen maaien of fotosyntheseremmers 21 augustus 2019

Wier en algen horen thuis in een viswater. De karpers zijn er gek op omdat ze er heel wat voedsel kunnen vinden en omdat ze zich daar ook veilig voelen. Karpervissers daarintegen, hebben een soort haat-liefde verhouding met wier en algen. Aan de ene kant zorgen ze voor dikke vis en je voerplek naast het wier maken zorgt vaak voor goede resultaten. Maar als je je vis in het wier verspeelt dan kan dit - op z'n zachtst gezegd - voor aardig wat spanning zorgen.

Omdat we bij Fisherman Holidays de wiervorming op onze wateren nauw in de gaten houden, spraken we onlangs weer met Peter Coene van Aquatic Engineers. We vroegen zijn mening over het maaien van de algen of het inzetten van fotosyntheseremmers. Dit zijn zijn bevindingen.

"... Jaarlijks maaien is inderdaad een dure aangelegenheid. Afgelopen maanden heb ik ook een heel aantal gevallen gehad waarbij de aanwezige karpers kleine verwondingen opliepen door het maaien. Wanneer ze opgejaagd de planten uitzwemmen gebeurt het nogal eens dat ze de maaibalk raken.
Maaien (en al het materiaal afvoeren weg van de vijver) heeft als voordeel dat de opgeslagen voedingsstoffen mee afgevoerd worden en de plas verarmen. Op die manier zullen de planten naar de toekomst toe minder biomassa vormen op voorwaarde dat er geen externe bronnen zijn van nutriënten. Ik herinner met in Grosley dat de kant van de weide en de overzijde sterke verschillen lieten optekenen door het bemestingsprotocol van de boer en de morfologie van het terrein.

Maaien verandert inderdaad het biotoop. Elke ingreep trouwens en daarom is het van belang dit gefaseerd te doen. Indien je alle onderwaterplanten zou wegnemen blijven de voedingsstoffen onbenut en ontwikkelen er zeker andere soorten. Kiezelwieren die het water groen maken of blauwalgen (cyanobacteriën). Deze zijn zeker ongewenst.

Indien je fotosyntheseremmers inzet is het van belang dit in de juiste dosering te doen en gefaseerd. Veelal wordt de fout gemaakt om teveel te doseren of te snel bij te doseren omdat het effect niet onmiddellijk naar behoren is. Mijn ervaring op grote meren is dit aan lage dosis in te zetten en op middellange termijn resultaat te boeken door een geleidelijke afname van de onderwaterplanten.
Puyenbroeck is met goed bekend en in beheer van het Agentschap Natuur en Bos. Wij voeren regelmatig opdrachten uit voor hen en ik ken de beheerder persoonlijk.

Dit gebruik ik zelf ook maar enkel in vijvers waar geen onderwaterplanten zijn, dit om de biomassa van een blauwalgenbloei te remmen."

Peter onderstreepte herhaaldelijk dat fotosyntheseremmers absoluut niet giftig zijn voor de vissen. "Deze verbinding is niet giftig voor de vissen, zelfs niet bij overdosering, maar het remmen of wegnemen van de onderwaterplanten geeft wel een verschuiving in watertypering. De habitat en het voedselpatroon van de vissen wordt dus gewijzigd en veelal heeft dit op grotere karpervijvers gevolgen. Met name verhoogde stressniveaus en meer vissterfte. Verder remmen deze middelen zoals gezegd de fotosynthese en blijkt ook dat er lagere vangsten zijn omwille van de lagere natuurlijke zuurstofproductie."

Wij laten het liefste de natuur zijn werk doen en grijpen we liever niet in. Maar al te vaak groeien de algen veel te hard omdat de boeren van omliggende akkers te veel (kunst)mest gebruiken bijvoorbeeld. In zulke gevallen moet er ingegrepen worden om alles weer in evenwicht te brengen. Vooral als dit nodig is om de vissen te redden (een verzuring van een water of een tekort van zuurstof kan tot nare gevolgen leiden). Bij het nemen van de juiste beslissing berusten we altijd op het advies van de beste experts.